Anna-Kaisa Ikonen

Anna-Kaisa Ikonen on Vuoden Nuori Johtaja 2013

Anna-Kaisa Ikonen

Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen on voittanut Vuoden Nuori Johtaja 2013 -kilpailun. Ikosen meriiteiksi nousevat hyvä organisointikyky, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen, vuorovaikutteinen johtamistyyli ja vahva tahto edistää toimialueensa elinvoimaisuutta.

Anna-Kaisa Ikonen, 36, on sitoutunut pormestariohjelmaan (2013–2016), jonka kunnianhimoisena tavoitteena on rakentaa uudenlaista Tamperetta. Ohjelmassa näkyy vahvasti taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden periaate ja katse on luotu pitkälle tulevaan yli valtuustokauden. Anna-Kaisa Ikosen kohdalla johtamisen laatu vaikuttaa suureen ihmisjoukkoon. Hän pyrkii olemaan ennen kaikkea yhteisöllinen ja helposti lähestyttävä johtaja, joka luo päätöksillä edellytyksiä tulevaisuuden hyvinvoinnille.

Anna-Kaisa Ikonen on oman työnsä ohella suorittanut tohtorin jatko-opinnot ja työskennellyt erilaisissa esimiestehtävissä asiantuntijaorganisaatioissa ja projekteissa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Hän on selviytynyt työn, opiskelun ja perhe-elämän yhteensovittamisen haasteista. Ikosen kunnianhimoista tavoitteellisuutta kuvaa toiminta NNKY:n Maailmanliiton hallinnossa ja maakuntahallinnossa.

Kilpailun tuomaristo perustelee Ikosen valintaa ensinnäkin sillä, että julkisen sektorin ja etenkin kaupungin johtaminen on todella haasteellinen pesti näinä julkisen niukkuuden ja takkuavien rakenneuudistusten aikoina. Johtamisen laatu myös vaikuttaa huiman suureen ihmisjoukkoon tässä tapauksessa.

Ikosella on ollut ja on kunnianhimoinen tavoite sekä omassa opiskelussaan, työuralla että työn tuloksessa. Tampereen kaupunki on tyytyväisten ihmisten hyvin hoidettu, vetovoimainen kaupunki, jossa Ikosella on kunnianhimoinen pormestariohjelma. Edelleen kunnianhimoista tavoitteellisuutta kuvaa toiminta NNKY:n Maailmanliiton hallinnossa ja maakuntahallinnossa. Ikosella on ehdokkaista epäilemättä monipuolisimmin toteutuneet kunnianhimoiset tavoitteet ja näytöt niiden toteuttamisesta.

Ikosella on kaikilla rintamilla omilla ponnistuksilla ja kyvyillä rakennettu näyttö hyvästä johtajasta niin asioiden kuin ihmistenkin johtajuuden näkökulmasta.

 

Kovatasoisen kilpailun kunniamaininnat Jonne Sepälle ja Janne Viinikkalalle

Kilpailu oli tänä vuonna äärimmäisen tasainen. Tuomaristo arvioi ehdokkaiden näyttöjä kestävässä johtajuudessa ja heidän kykyään muovata tulevaisuutta johtamisella. Koska kilpailu oli kokonaisuudessaan erittäin kovatasoinen, tuomaristo päätti jakaa kaksi kunniamainintaa. Kunniamaininnat luovutettiin Jonne Sepälle ja Janne Viinikkalalle.

Jonne Seppä on tamperelaisen tietojärjestelmäkehittäjä Solita Oy:n yksikön johtaja erityisenä vastuunaan henkilöstön hyvinvointi. Sepän johdolla Solitaan on luotu kulttuuri, joka tuntuu ihmisistä hyvältä ja motivoi liiketoimintaa hyödyttäen. Solita haluaa tehdä henkilöstölähtöisestä kulttuurista toimialan standardin. Jonne Seppä on nostanut työhyvinvoinnin ja henkilöstötyytyväisyyden uudelle tasolle kehityshankkein. Solitassa hän on työskennellyt 2001 alkaen, josta johtajana 2010 alkaen. Sepän ansiosta Solitan sijoitus Suomen Parhaat työpaikat -kilpailussa  on noussut sijalta 28  sijalle 7. Yrityksessä on menestyksellisesti parannettu henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia ja tyytyväisyyttä. Samaan aikaan Solita on kasvanut erittäin voimakkaasti. Sepän käynnistämän esimiestyön käytäntöjen uudelleenmäärittelyn tavoitteena on tehdä Solitan esimies- ja HR-käytännöistä Suomen parhaat.

Janne Viinikkala on yrittäjä ja toimitusjohtaja Leanware Oy:ssä, joka toimittaa tietojärjestelmiä kotimaisten yritysten toiminnan kehittämiseksi mm tavaran varastoinnissa. Vuonna 1999 perustettu Leanware on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana keskimäärin 50 % vuosivauhtia. Leanwaren ja Viinikkalan missio johtajana on pelastaa suomalainen kauppa ja teollisuus globaalissa kilpailutilanteessa. Janne Viinikkala toimii myös aktiivisena Pirkanmaan talousyhteisön jäsenenä. Hän on mm. kehittänyt TeknologiaUra -tapahtuman, jolla parannetaan teollisuuden työvoimansaantia ja kannustetaan pirkanmaalaisia nuoria opiskelemaan teknologiateollisuuden alojen pariin. Lisäksi hän toimii aktiivisesti Tampereen nuorkauppakamarissa ja Tampereen kauppakamarin ICT-valiokunnassa. Henkilökunnan ammattitaitoon ja motivaatioon panostetaan Leanwaressa erittäin paljon. Myyntipäällikkö kommentoi Viinikkalan johtaman yrityksen olevan tähänastisen työuransa ehdottomasti paras työpaikka. Yrityksessä arvostetaan sen jokaista työntekijää ja kaikki yrityksen työntekijät ovat erittäin motivoituneita huippuosaajia.