Timo Ritakallion tervehdys kilpailun suojelijana

Timo Ritakallion tervehdys kilpailun suojelijana

Hyvä johtaja – nuori tai kokeneempi – saa aikaan mitattavia tuloksia, pystyy uudistumaan ja uudistamaan ja omaa erinomaiset johtamistaidot. Vuoden Nuori Johtaja -kilpailu nostaa esiin näitä taitoja, joita tarvitaan alati muuttuvassa talous- ja markkinatilanteessa. Talouden lisäksi myös työelämä on rajussa murroksessa. Siihen vaikuttavat globaalit megatrendit: globalisaatio, teknologian kehitys, tiedon lisääntyminen. Työn luonne muuttuu – siksi myös johtamisen on muututtava.

Olemme matkalla hierarkisuudesta itseohjautuvuuteen, mikä on seurausta työn muutoksesta. Moni nuori johtaja näkee jo nyt, että työ ei ole paikka, jonne mennään tietyksi ajaksi, vaan tehtävä, jonka tekemisestä ja tuloksista maksetaan. Ajasta ja paikasta riippumaton työn tekeminen lisääntyy. Tämä edellyttää molemminpuolista luottamusta johtajan ja työntekijöiden välillä. Yhä useampi meistä tekee töitä toiselle freelancerina tai yrittäjänä. Siinäkin itsensä johtaminen korostuu.

Lisäksi olemme siirtymässä entistä enemmän mekaanisesta työstä ajattelutyöhön. Mekaaniset työt automatisoituvat ja tekoäly korvaa yksinkertaisia palvelutehtäviä. Mutta töitä, joissa tarvitaan ajattelua ja vuorovaikutusta, on vaikea korvata koneilla. Monissa työpaikoissa olemme siirtymässä yksin tekemisestä yhdessä tekemiseen. Työtä tehdään verkostomaisesti, tiimeissä. Samaan aikaan työtä ohjaavat enemmän arvot kuin yksityiskohtaiset ohjeet. Sisäinen motivaatio ja työn kokeminen merkitykselliseksi korostuvat.

Hyvältä johtajalta vaaditaan nykyisin taitoa valmentaa ja innostaa. Pomon ei pidä eikä tarvitse pomottaa vaan luoda edellytykset alaisilleen menestyä työssään ja samalla ohjata organisaatiota kulkemaan itsenäisesti kohti yhteistä tavoitetta. Mikromanageeraajat eivät enää johtajana tule menestymään.

Johtajan pitää olla sekä hyvä kuuntelija että hyvä viestijä. Hän osaa kertoa organisaatiolle selkeän vision siitä mihin suuntaan mennään, miten asetettuun tavoitteeseen päästään ja mitä se edellyttää tiimeiltä ja yksittäisiltä työntekijöiltä. Ja ennen kaikkea johtaja osaa innostaa ja kannustaa työntekijöitä – vain niin päästään parhaisiin suorituksiin. Hyvä johtaja saa organisaatiossa olevan osaamisen ja energian käyttöön.

Suomi ja suomalainen työelämä tarvitsee lisää luovuutta, innovaatioita ja rohkeutta – ja myös uudenlaista johtajuutta. Meillä on kasvamassa energinen ja innovatiivinen uusi sukupolvi, joka tulee mullistamaan positiivisella tavalla suomalaisen työelämän.

Myös monelle johtajan uraansa aloittavalle muuttuva työelämä on jo arkipäivää ja luonteva tapa ajatella. Tämä on meille suuri mahdollisuus. Nuoren johtajan ei kannatakaan liikaa miettiä, miten täyttäisi edeltäjiensä isot saappaat, vaan rohkeasti etsiä omaa tapaansa rakentaa johtajuutta.

Vuoden Nuori Johtaja -kilpailu nostaa esiin menestyviä johtajia, jotka vastaavat tämän päivän ja tulevaisuuden vaatimuksiin ja toimivat siten inspiroivana esimerkkinä muille. Toivotan kaikille onnea ja menestystä kilpailuun!

 

Timo Ritakallio

toimitusjohtaja, Ilmarinen

Vuoden Nuori Johtaja 2017 -kilpailun suojelija

Palkitsemistilaisuus 12.12.2016

Tervetuloa keskustelemaan johtamisen tulevaisuudesta!

 

Aika: Maanantai 12.12.2016 klo 12.30–18.00
Paikka: Finlandia-talo, Veranda-Sali, Helsinki

Suomen Nuorkauppakamarit ry ja Teknologiateollisuus ry järjestävät Nuori Johtaja 2016 -tilaisuuden, jossa inspiroivat puhujat innostavat osallistujia ideoimaan ja pohtimaan johtajuuden mahdollisuuksia.

 

Tilaisuuden lopuksi palkitaan Vuoden Nuori Johtaja ja Teknologiateollisuuden Vuoden Nuori Johtaja -kilpailujen voittajat. Keskustelua jatketaan cocktailien äärellä.

 

Metropolin Nuorkauppakamari toteutti Päivä Johtajana -tempauksen

Metropolin Nuorkauppakamari järjesti Päivä Johtajana -tempauksen toukokuussa 2016.

Erika Aspholm ja Arja Simell
Erika Aspholm ja Arja Simell

Alppilan lukion toisella vuosikurssilla opiskeleva Erika Aspholm oli tutustumassa Nordea Rahoitus Oy:n myyntijohtaja Arja Simellin päivään tiistaina 10.5.2016. Erika oli hakeutunut mukaan Päivä Johtajana -tempaukseen vaikka yrityksen toimiala ei ihan omalta alalta tunnukaan.

”Tämä oli sellainen juttu, että halusin ehdottomasti mukaan. Halukkaita osallistujia oli paljon, eivätkä kaikki tällä kertaa mahtuneet mukaan. Lähtisin ehdottomasti tähän uudelleen, jos mahdollisuus avautuisi” Erika kuvailee. ”Itseäni kiinnostaa kulttuurintuotanto, ja olisi hienoa saada senkin puolen toimijoita mukaan tempaukseen tulevaisuudessa”.

Arja on toiminut johtajana pitkään, ja ihastui välittömästi siihen, miten Erika oli tuonut uusia näkökulmia johtajan arkeen heti aamupalaverista lähtien. Arjan mielestä juuri nuorien mukaan saanti auttaa muuttamaan mahdollisesti luutuneitakin mielikuvia vaikkapa rahoitusalasta. Erika on samaa mieltä Arjan kanssa ja toteaa, että jo muutama tunti johtajan seurassa on laajentanut hänen käsitystään Nordea Rahoitus Oy:stä. Tehtäviä ja ihmisiä löytyy suuresta talosta todella moneen lähtöön.

Arja kokee myös, että tällaiseen projektiin osallistuminen on omiaan kohottamaan yrityksen imagoa. ”Haastankin kaikki mukaan vastaavaan tempaukseen tulevana vuonna ja jatkan myös itse ensi vuonna mukana” Arja sanoo. Myös muita toimijoita olisi Arjan mielestä hieno saada yrityksien lisäksi mukaan: ”Itseäni kiinnostaisi suuresti kirkkoherran työpäivä ja se, eroaako se yritysjohtajan päivästä.” Arja ja Erika jatkoivat iltapäiväkahvitapaamisestamme vielä parituntiseen myynnin johtoryhmän kokoukseen, jossa oli luvassa muun muassa uuden palautejärjestelmän esittelyä.

Ida von Boehm
Ida von Boehm

Toinen tempaukseen osallistunut oli Ida von Boehm samaiselta vuosikurssilta. Ida kulki päivän Symetri Oy:n kahden johtavassa asemassa olevan henkilön kanssa. Symetri Oy on pohjoismainen, 250 henkilöä työllistävä konsultointi ja ohjelmistoyritys. Jyrki Petsamo toimii Suomen toiminnoista vastaavana Architecture, Engineering and Construction (AEC) –yksikön johtajana ja Miika Kostamo Building Lifecycle Management (BLM) –yksikön teknisenä myyntipäällikkönä.

Päivän aikana Ida pääsi osallistumaan Pohjoismaiden AEC-yksikön Skype-kokoukseen, teki laserkeilauksen esittelymateriaalia sekä tutustui Symetri Oy:n markkinoinnin toimintaan Suomessa. Miika suosittelee osallistumista lämpimästi kaikille ja toteaa, että Symetri Oy osallistuu varmasti tähän myös ensi vuonna. ”Tempauksesta jäi hyvä fiilis koko toimistolle ja nuoren henkilön näkökantojen kuuleminen herätti myös ajattelemaan yrityksen omaa toimintaa johtamisen ja markkinoinnin näkökulmasta.”

Jos työnantajaasi kiinnostaa lähteä ensi vuonna mukaan tempaukseen ja toimitte Helsingin tai Vantaan alueella, voitte ottaa yhteyttä Metropolin Nuorkauppakamariin osoitteella jcimetropol@gmail.com!

 

Tekstit ja kuvat: Susanna Kauppinen, Miika Kostamo (Metropolin Nuorkauppakamari ry)

Matti Alahuhta kannustaa nuoria johtajia

Matti AlahuhtaMittavan työuran Nokiassa ja Koneella tehnyt Matti Alahuhta on Vuoden nuori johtaja -kilpailun suojelija vuonna 2016.

”Olen ylpeä, että olemme saaneet arvostetun ammattijohtajan kilpailumme suojelijaksi. Matti Alahuhta tietää ja tunnistaa hyvän johtajuuden periaatteet”, toteaa Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kansallinen puheenjohtaja Mervi Vuorinen.

”Hyvään ihmisten johtamiseen kuuluu luottamuksen rakentaminen ja johdonmukaisuus. Johtajan tulee olla asenteeltaan positiivinen. Hän on läsnä ja aidosti kiinnostunut ihmisten kehittämisestä. Hyvän johtajan tunnistaa siitä, että hän haluaa kehittyä kuuntelijana. Hän osaa asettaa selkeät tavoitteet ja näyttää kirkkaan suunnan. Myös avoimuus ja suoruus kuuluvat hyvään johtamiseen. Niiden avulla voidaan keskittyä asioiden tekemiseen ja minimoida politikointi organisaatiossa”, korostaa Matti Alahuhta.

Vuoden Nuori Johtaja -kilpailussa etsitään alle 40-vuotiaita johtajia, jotka toimivat vastuullisesti ja vievät organisaatiotaan eteenpäin kestävällä tavalla.

”Haluamme nostaa kilpailun avulla esiin esimerkillisesti ja kestävästi johtavia nuoria ammattilaisia. Suomi tarvitsee johtamiskulttuurin muutosta. Yrityksen taloudellisen menestyksen lisäksi on huolehdittava, että myös henkilöstö onnistuu. Kestävä johtajuus luo yrityksille kilpailuetua. Innostunut työyhteisö auttaa yritystä menestymään ja kehittymään”, kertoo Mervi Vuorinen.

Matti Alahuhta korostaa johtajan oman jaksamisen merkitystä.

Työssä jaksamisen kannalta on tärkeää, että tasapaino työn ja yksityiselämän välillä säilyy läpi työuran. Elämässä on hyvä olla jotain työtä tärkeämpää. Silloin asiat pysyvät perspektiivissä ja työkin sujuu paremmin.

Tekniikan tohtori Matti Alahuhta on Elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtaja ja hänellä on myös useita muita merkittäviä hallituspaikkoja. Hän toimi Koneen toimitusjohtajana vuosina 2005­­-2014 ja teki sitä ennen pitkän uran Nokian tietoliikenne- ja matkapuhelinyksiköiden johtotehtävissä.

Suomen Nuorkauppakamarit ry on järjestänyt Vuoden nuori johtaja -kilpailun vuodesta 2007 alkaen. Tavoitteena on nostaa esiin taitavia nuoria johtajia sekä kannustaa nuoria hakeutumaan johtotehtäviin ja kehittymään johtajina. Tänä vuonna kilpailuaika on 1.6. -18.9.2016. Kilpailun yhteistyökumppaneita ovat Teknologiateollisuus ry, CxO Professional Oy, FIBS yritysvastuuverkosto, Experis ja Suomen Ekonomit. Kilpailussa valitaan myös Teknologiateollisuuden Vuoden nuori johtaja.