Kilpailun finalistit 2018

Finalistit 2018
Vuoden Nuori Johtaja

Vuoden Nuori Johtaja -kilpailun tuomaristossa toimivat Anne Koivusaari (Experis), Tanja Hankia (Suomen Ekonomit), Sanna Kytöharju (EY), Kirsti Miettinen (Rastor), Jouni Kaivola (Scandic Hotels). Tuomariston puheenjohtajana toimi Susa Närhi ja sihteerinä Satu Herrainsilta Suomen Nuorkauppakamarit ry:stä.

Antti Savolainen

Toimitusjohtaja & kasvollinen yrittäjä, Despro Engineering Oy

Minulle tärkeää johtamisessa on ihmisten innostaminen ja kannustaminen. Meissä kaikissa on valtavasti potentiaalia. Kaikista tärkeintä on kuitenkin luottamuksen rakentaminen. Kestävä ja pitkäaikainen menestys rakennetaan aina luottamuksen varaan.

Saana Tyni

Toimitusjohtaja/Siistijä, Koti Puhtaaksi Oy

Hyvin rakennetut prosessit asettavat toiminnalle raamit, joiden puitteissa on stressitöntä ja tehokasta toimia. Kun prosessit ovat kunnossa, voidaan kaikki voimavarat käyttää ihmisiin. Hyvä johtajuus on parhaimmillaan oman tiiminsä palvelemista työssä onnistumisen mahdollistamiseksi. Hyvälle johtajalle henkilökunta on ykkönen- ei asiakkaat, eikä mikään muukaan. Tyytyväinen henkilökunta kyllä huolehtii, että asiakkaat ovat tyytyväisiä.

Alexandra Sevelius

Head of Marketing and Communications, RELEX Solutions

Hyvää johtajuutta on luoda avoin ja kannustava ilmapiiri, jossa kaikesta saa puhua ja vahinkoja saa tehdä, ja jossa ajatus- ja toimintamalleja saa ja pitää haastaa. Tulee antaa selkeitä tavoitteita sekä mahdollistaa, että jokainen saa itse valita parhaan tavan saavuttaa nuo tavoitteet. Tiimiläisille tulee mahdollistaa vaikutusvaltaa tehdä omia päätöksiä ja toteuttaa omia suunnitelmia. Tiimiläisiä tulee tukea niin tiiminä kuin yksilöinä, sekä tarjota heille jatkuvasti uusia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseksi

Juhani Järvensivu

Toimitusjohtaja, Fiksu Ruoka Oy

Hyvä johtajuus merkitsee minulle ennen kaikkea tiimin / organisaation motivoimista ja innostamista. Hyvä johtaja saa synnytettyä tiimiin sisäisen palon tehdä kovasti töitä yhteisten tavoitteiden saavuttamisen eteen. Hyvä johtaminen mahdollistaa tiimin / organisaation tehokkaan tekemisen ja mahdollistaa parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamisen. Hyvän johtamisen kautta mahdollistetaan yksilöiden ja organisaation kehittyminen ja oppiminen. Hyvän johtaja luottaa alaisiinsa ja on ansainnut alaistensa arvostuksen, koska pystyy auttamaan heitä kehittymään, etenemään ja tekemään työnsä paremmin.

Anna-Liisa Sarasoja

Varatoimitusjohtaja, Newsec Asset Management Oy.

Hyvä johtajuus merkitsee minulle sitä, että luodaan johtamisella edellytykset sille, että työntekijät voivat hyvin, viihtyvät ja kokevat, että heidän työnsä on merkityksellistä. ”Passion for yourself, colleagues and clients” on yrityksemme pääarvosta johdettu arvo, jota pyrin seuraamaan omassa johtamisessani.

Auli Peltola

Global Head of SAP Application Lifecycle Management, Tieto Oyj

Hyvä johtajuus on pitkällä tähtäimellä suurin tekijä yrityksen tai yhteisön menestyksen takana. Hyvä johtaja laittaa itsensä likoon, sekä osaa luoda innostavan yhdessä tekemisen ja jatkuvan kehittämisen kulttuurin. Työyhteisöä kuvaa diversiteetti, tasa-arvo ja läpinäkyvä päätöksenteko.  Hyvä johtajuus on empaattisen kuuntelevaa, asiakaslähtöistä, johdonmukaista ja tilannetajuista. Se ilmenee vastuullisuutena eri sidosryhmiä kohtaan sekä talouden että kestävän kehityksen näkökulmasta. Hyvää johtajuutta voi ja pitää opetella.

Mikko Manninen

Talous- ja hallintojohtaja, Plan International Suomi sr

Hyvä johtajuus merkitsee sitä, että ihmiset kasvavat ja kehittyvät, uskaltavat hypätä uusille, jopa tuntemattomille vyöhykkeille. Hyvä johtaja kannustaa, antaa palautetta ja luo innostavan päämäärän, jonka tiimiläiset haluavat saavuttaa ja joka ohjaa heitä itsenäisesti tekemään valintoja sen saavuttamisen eteen. Hyvä johtaja osaa johtaa yrityksen arvojen kautta – reilusti ja oikeudenmukaisesti.

Markus Lehtinen

Toimitusjohtaja, VaBe Oy

Hyvä johtajuus merkitsee ihmisten johtamista yksilöinä ja ihmisinä. Läsnäoloa, tervehtimistä, kuulumisten kysymistä, toisten arvostamista, tukemista ja toisiin luottamista – Normaalia arkea.

Eero Klemetti

Toimitusjohtaja/Partner, Inhouse Group Oy

Hyvä johtajuus on elintärkeää minkä tahansa ryhmän tai yrityksen toiminnalle. Johtajuudella joko tuhotaan tai rakennetaan puitteet onnistumiselle, olivat ulkoiset tekijät mitä tahansa. Johtajan kuuluu kertoa mihin ollaan menossa, varmistaa ja vahtia, että sinne päästään – ja tehdä kaikkensa että kyseinen toteutuu. Hyvä johtaja ei näy, vaan auttaa muita organisaatiossaan loistamaan.

 

Lisätiedot:
Satu Herrainsilta
kansallinen kilpailupäällikkö, Vuoden Nuori Johtaja 2018
Suomen Nuorkauppakamarit ry
puh. 050 467 6736
satu.herrainsilta@jci.fi