Vuoden Nuori Johtaja 2014 -palkitut

Vuoden Nuori Johtaja
2014 -palkitut

Vuoden Nuori Johtaja 2014
Mikko Kuitunen

Vincit Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, 34, on voittanut Vuoden Nuori Johtaja 2014 -kilpailun.

Kuitusen tapa johtaa omalla esimerkillään ennakkoluulottomasti ja osallistavasti vakuutti tuomariston. Tuomaristo arvosti erityisesti Kuitusen kykyä osallistaa ja motivoida työntekijöitään yrityksen menestyksen luontiin. Hyvä johtajuus punnitaan silloin kun yritystoiminnassa on haasteita ja ollaan vaikeassa tilanteessa kuinka edetä. Kuitunen on esimerkillisellä ja vastuullisella toimintatavallaan nostanut yrityksensä useamman notkahduksen jälkeen määrätietoiseen kasvuun. Luomalla inspiroivan työympäristön ja tarjoten työntekijöilleen mahdollisuuden vaikuttaa ja viihtyä työssään Kuitunen osoittaa uudenlaista johtajuutta ja kykyä motivoida.

Vincit on valittu Suomen parhaaksi ja Euroopan 8. parhaaksi työpaikaksi 2014 ja sen sisäisen luottamuksen tasoa mittaava Trust Index on koko Euroopan huippuja. Vincit on valittu myös yhdeksi Työelämä 2020 –hankkeen mallioppilaaksi ja hanke jakaa tietoa yrityksen johtamisesta omissa julkaisuissaan. Vincit on myös hallitseva Vuoden yritys, joka jaetaan taloudellisen menestyksen ansiosta.

Vaikka Vincit on tällä hetkellä huippukunnossa, ei sen taival yhdestä nollasta lähes 10 miljoonaa vaihtavaksi ole ollut helppo. Takana on esimerkiksi konkurssin partaalle ajautuminen vuosi perustamisen jälkeen, liikevaihdon merkittävä pudotus suurimman asiakkaan lähtemisen myötä sekä merkittävien tappioiden hetkiä. Yritystä kehitetään kuitenkin pitkäjänteisesti sitoutuneesti ja isommatkin notkahdukset hoidetaan ja niissä tilanteissa ei hätäillä.

Kuitunen uskoo ihmisten haluun tehdä työnsä hyvin ja olla tekemisistään ylpeitä. Hän kannustaa vastuunkantoon ja fail fast –filosofiaan. Hänen mottonsa on ’Anteeksi saa helpommin kuin luvan’. Tällä hän pyrkii rohkaisemaan työntekijöitä tekemään päätöksiä niin uusien asioiden ennakkoluulottoman kokeilun kuin vanhojen käytäntöjen lopettamisenkin suhteen.

Kuitunen jakaa osaamistaan ja oppimaansa mahdollisimman laajasti. Hän kertoo julkisesti Vincitin johtamisesta, onnistumisista ja harha-askelista. Kuitunen käy puhumassa yli sadassa tilaisuudessa vuositasolla. Kaupallisten puheenvuorojen lisäksi käyn ilman korvausta innostamassa kuulijoita oppilaitoksissa ja harrastusorganisaatioissa (mm. partiolaiset, nuorkauppamarit, reserviläiset, FutureBoard, jne.). Vincitin toimistolla käy myös kymmeniä ryhmiä vuodessa tutustumassa toimintaan tarkemmin.

Vincit on tällä hetkellä menestyksekkäin Kuitusen yrityksistä. Tämän lisäksi hän on ollut viimeisen kolmen vuoden aikana perustamassa seitsemää muuta yritystä. Näiden lisäksi hän on sijoittanut yli kymmeneen start-up:iin suoraan tai Vincitin kautta. Nämä yritykset työllistävät tällä hetkellä vajaat 150 henkeä ja muutamat kasvavat huimaa vauhtia. ”Tästä porukasta nousee tulevaisuudessa Vincitin tasoisia, tai miksei hienompiakin tarinoita.”, Kuitunen linjaa.

Kilpailun kunniamaininnat

Kilpailuun jätettiin tänä vuonna ennätykselliset 120 ehdotusta, 80 eri henkilölle. Tuomaristo arvioi ehdokkaat painottaen kilpailun kriteereitä, jotka perustuivat kestävän johtajuuden periaatteisiin, kasvuun ja uudistumiskykyyn, kansainvälistymiseen, motivointikykyyn, ihmisten ja yrityksen tulokselliseen johtamiseen sekä yhteiskuntaan vaikuttamiseen.

Koska kilpailu oli kovatasoinen, tuomaristo päätti jakaa kolme kunniamainintaa. Kunniamaininnat luovutettiin Heikki Haasmaalle, Tero Saksmanille ja Oskari Tuhkaselle.

Heikki Haasmaa
Heikki Haasmaa on Kone Hissit Oy:n toimitusjohtaja. Kone Hissit Oy:n tavoitteena on tarjota asiakkaille edistyksellisiä hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja peruskorjaukseen. Haasmaa uskoo tulevaisuuteen, kehittymiseen ja menestymiseen tiimityön, työntekijöiden motivoinnin ja selkeiden tavoitteiden avulla. Hän muokkaa omaa toimintaansa ja kehittyy jatkuvasti sekä luo avoimen ja turvallisen tilan kehittyä koko organisaatiolle. Haasmaa luo ympärilleen luottamusta ja hyvää henkeä kuuntelemalla ihmisiä ja ottamalla heidän ehdotuksensa aidosti huomioon. Hän on hyvä antamaan palautetta sekä antamaan kiitosta hyvästä suorituksesta. Haasmaa on määrätietoinen ja päättäväinen pystyen tukemaan alaisia ja koko organisaatiota tarvittaessa vaikeidenkin vaiheiden läpi. Haasmaa osaa tehdä vaikeita päätöksiä pyrkien tekemään ne aina harkiten, analyyttisesti ja kuunnellen.

Tero Saksman
Tero Saksman on Enfo Zender Oy:n toimitusjohtaja. Saksman on pystynyt tekemään vahvaa taloudellista tulosta perinteisessä tiedonvälityspalvelut-liiketoiminnassa ja samanaikaisesti luomaan rinnalle uutta liiketoimintaa talousprosessien ulkoistuspalveluissa. Tiukasta markkinatilanteesta huolimatta Enfo Zender on vajaassa kuudessa vuodessa kasvattanut liikevaihdon noin 40 miljoonaan euroon ja henkilöstömäärän lähes 140 henkeen. Saksman johtaa omalla esimerkillään ja on luonut omalle organisaatiolleen erinomaisen kyvyn muuntua asiakastarpeiden mukaan. Saksman näkee, että paineesta ja kiireen tunnusta huolimatta tulevaisuuden voittajia ovat ne, jotka katsovat ajoissa tulevaisuuteen ja panostavat sekä liiketoiminnan että henkilöstön osaamisen kehittämiseen tulevaisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi. Kehittämisen lisäksi tulevaisuuden menestyjillä työn tekemisen ympäristön on oltava mielekäs, innostava ja kannustava. Innostumisen ja innostamisen tärkeyttä työelämässä Saksman on korostanut useissa seminaaripuheenvuoroissa ja verkostoissa.

Oskari Tuhkanen
Oskari Tuhkanen on Nordic Power Service Oy:n toimitusjohtaja ja pääomistaja. Nordic Power Service Oy on vuonna 2011 perustettu voimalaitoskattiloiden ja prosessiteollisuuden huolto- ja korjaustöihin erikoistunut varkautelainen yritys. Yritys on kasvanut nopeasti 80 henkilön, välillisesti 125 henkilön, kansainväliseksi yritysryppääksi ja sen liikevaihto on 11 miljoonaa euroa. Nykyisellään kuuden yhtiön yritysryppääseen kuuluu emoyhtiön ja kotimaisten tytäryhtiöiden lisäksi kaksi ulkomaista tytäryhtiötä, joista yksi Saksassa ja yksi Chilessä. Oskari Tuhkasella on vahva strateginen kyky katsoa tulevaisuuteen. Hänellä on lisäksi kyky tunnistaa tiiminsä erikoisosaaminen, kannustaa ja innostaa sen käyttämiseen. Tuhkanen ajattelee, että hyvä joukkuehenki ja henkilöstön arvostaminen on tärkein asia yritystä eteenpäin luotsatessa. Lisäksi hän näkee, että vahva sitoutuminen, nöyrä asenne ja erittäin paljon työtunteja ovat kasvun takana.