Ketä haemme

Kilpailun tuomaristo valitsee ehdokkaista Vuoden Nuoren Johtajan.

Ehdokas voi olla kuka tahansa korkeintaan 40-vuotias johtaja, joka toimii vastuullisesti ja esimerkillisesti. Tuomaristo vahvistaa vuosittain arviointikriteerit, jotka perustuvat tulevaisuuden työelämätaitoihin.

Kilpailussa painotetaan seuraavia ominaisuuksia:

Jokainen voi olla muutosta aikaan saava johtaja, titteliin katsomatta! Vuonna 2023 etsitään johtajaa joka huolehtii Johtamiskunnostaan, omasta koneistostaan. Vuoden Nuorella Johtajalla on siis hallussaan johtamiskunnon viisi osa-aluetta ja hän pyrkii kehittämään niissä itseään aktiivisesti. Tuomaristo kiinnittää huomiota erityisesti näihin osa-alueisiin;

Tuloksellisuus

Johtaa asetettuihin tuloksiin.

Uudistavuus

Johtaa kohtaamaan ja reagoimaan muutoksiin sekä uudistumaan tilanteiden edellyttämällä tavalla. Itsensä kehittäminen

Osallistavuus

Ei oleta hallitsevansa kaikkea yksin. Vuorovaikutustaidot, kyky innostaa ja motivoida.

Vastuullisuus

Ympäristö, sosiaalinen ja taloudellinen.

Balanssi

Tuntee itsensä johtajana. Tasapainottaa uran sekä yksityiselämä.

 

Kilpailuun ilmoitettavalla henkilöllä tulee olla kokemusta johtamisesta.

Kuka voi olla ehdokas?

  • Kilpailussa voi olla ehdokkaana johtaja, joka on syntynyt aikaisintaan vuonna 1983 eli on korkeintaan 40-vuotias

Kilpailutiimi varmistaa ehdokkailta, haluavatko he olla ehdokkaana kilpailussa.

Ehdotusaika 1.9.-30.9.2023