Timo Ritakallion tervehdys kilpailun suojelijana

Hyvä johtaja – nuori tai kokeneempi – saa aikaan mitattavia tuloksia, pystyy uudistumaan ja uudistamaan ja omaa erinomaiset johtamistaidot. Vuoden Nuori Johtaja -kilpailu nostaa esiin näitä taitoja, joita tarvitaan alati muuttuvassa talous- ja markkinatilanteessa. Talouden lisäksi myös työelämä on rajussa murroksessa. Siihen vaikuttavat globaalit megatrendit: globalisaatio, teknologian kehitys, tiedon lisääntyminen. Työn luonne muuttuu – siksi myös johtamisen on muututtava.

Olemme matkalla hierarkisuudesta itseohjautuvuuteen, mikä on seurausta työn muutoksesta. Moni nuori johtaja näkee jo nyt, että työ ei ole paikka, jonne mennään tietyksi ajaksi, vaan tehtävä, jonka tekemisestä ja tuloksista maksetaan. Ajasta ja paikasta riippumaton työn tekeminen lisääntyy. Tämä edellyttää molemminpuolista luottamusta johtajan ja työntekijöiden välillä. Yhä useampi meistä tekee töitä toiselle freelancerina tai yrittäjänä. Siinäkin itsensä johtaminen korostuu.

Lisäksi olemme siirtymässä entistä enemmän mekaanisesta työstä ajattelutyöhön. Mekaaniset työt automatisoituvat ja tekoäly korvaa yksinkertaisia palvelutehtäviä. Mutta töitä, joissa tarvitaan ajattelua ja vuorovaikutusta, on vaikea korvata koneilla. Monissa työpaikoissa olemme siirtymässä yksin tekemisestä yhdessä tekemiseen. Työtä tehdään verkostomaisesti, tiimeissä. Samaan aikaan työtä ohjaavat enemmän arvot kuin yksityiskohtaiset ohjeet. Sisäinen motivaatio ja työn kokeminen merkitykselliseksi korostuvat.

Hyvältä johtajalta vaaditaan nykyisin taitoa valmentaa ja innostaa. Pomon ei pidä eikä tarvitse pomottaa vaan luoda edellytykset alaisilleen menestyä työssään ja samalla ohjata organisaatiota kulkemaan itsenäisesti kohti yhteistä tavoitetta. Mikromanageeraajat eivät enää johtajana tule menestymään.

Johtajan pitää olla sekä hyvä kuuntelija että hyvä viestijä. Hän osaa kertoa organisaatiolle selkeän vision siitä mihin suuntaan mennään, miten asetettuun tavoitteeseen päästään ja mitä se edellyttää tiimeiltä ja yksittäisiltä työntekijöiltä. Ja ennen kaikkea johtaja osaa innostaa ja kannustaa työntekijöitä – vain niin päästään parhaisiin suorituksiin. Hyvä johtaja saa organisaatiossa olevan osaamisen ja energian käyttöön.

Suomi ja suomalainen työelämä tarvitsee lisää luovuutta, innovaatioita ja rohkeutta – ja myös uudenlaista johtajuutta. Meillä on kasvamassa energinen ja innovatiivinen uusi sukupolvi, joka tulee mullistamaan positiivisella tavalla suomalaisen työelämän.

Myös monelle johtajan uraansa aloittavalle muuttuva työelämä on jo arkipäivää ja luonteva tapa ajatella. Tämä on meille suuri mahdollisuus. Nuoren johtajan ei kannatakaan liikaa miettiä, miten täyttäisi edeltäjiensä isot saappaat, vaan rohkeasti etsiä omaa tapaansa rakentaa johtajuutta.

Vuoden Nuori Johtaja -kilpailu nostaa esiin menestyviä johtajia, jotka vastaavat tämän päivän ja tulevaisuuden vaatimuksiin ja toimivat siten inspiroivana esimerkkinä muille. Toivotan kaikille onnea ja menestystä kilpailuun!

 

Timo Ritakallio

toimitusjohtaja, Ilmarinen

Vuoden Nuori Johtaja 2017 -kilpailun suojelija