Tiina Alahuhta-Kaskon tervehdys kilpailun 2018 suojelijana

Mikä tekee tulevaisuuden johtajan?

Todistamme kaikki päivittäin digitalisaatiota, globalisaatiota sekä maailmassa vallitsevan epävarmuuden vauhdittaman ihmisten arvomaailman muutosta, mitkä vaikuttavat työelämän murrokseen. Millaisia taitoja tulevaisuuden johtajalta odotetaan?

Uskon, että hyvän johtajuuden perusprinsiipit säilyvät, mutta samalla tulevaisuuden johtajalta odotetaan entistä vaativampia kyvykkyyksiä. Liiketoiminta lähtee aina ihmisistä ja kaikkien mukaan innostamisesta. Selkeä viestintä yhteisestä suunnasta, tavoitteiden saavuttamiseen vievästä polusta sekä näiden konkretisoiminen ja niitä kohti valmentaminen niin tiimien kuin yksilön tasolla rakentaa edelleen peruspohjan johtamiselle. Monimutkaisen maailman yksinkertaistamisen merkitys tulee kasvamaan. Vahvasti verkostoissa, yli funktioiden ja maantieteellisten rajojen tapahtuvassa yhdessä työskentelyssä edellytetään yksilöiltä uudenlaista itsenäisyyttä. Samanaikaisesti arvojen rooli toiminnan selkärankana ja organisaatiota yhteenliimaavana voimana lujittuu. Arvojohtaminen rakentaa työn merkityksellisyyttä ja yhteisöllisyyttä, jotka lukeutuvat tärkeimpiin motivaatiotekijöihin. Johtajan tehtävänä on auttaa monikulttuurisia ja -tieteellisiä tiimejä löytämään yhteinen kielensä, mikä on edellytys monimutkaisten ongelmien ratkaisukyvylle ja näin menestykselle.

Tulevaisuuden johtajalta vaaditaan aivan uuden tason tunne- ja sosiaalista älyä. Aitous ja inhimillisyys johtamisessa korostuvat, ja hyvä johtaja uskaltaa antaa persoonansa näkyä johtamisessaan. Tämä synnyttää luottamusta, mikä on edellytys rohkeudelle ja luovuudelle. Parhaat innovaatiot ja menestystarinat syntyvät korkean diversiteetin tiimeissä, joissa vallitsee vahva keskinäinen luottamus ja kunnioitus. Tulevaisuudessa kaikista riskikkäin tie on varman päälle pelaaminen. Hyvä johtaja viljelee kokeilunhaluista ja yrittäjyyshenkistä kulttuuria, jossa epäonnistumisia ei pelätä, vaan päinvastoin ne nähdään tulevien onnistumisten siemeninä. Nopeasti muuttuvassa maailmassa organisaatioilta ja yksilöiltä edellytetään merkittävästi entistä vahvempaa kyvykkyyttä jatkuvaan ja nopeaan oppimiseen sekä avoimuutta ja halukkuutta tarkastella asioita uusista näkökulmista. Kaukana ovat muutenkin ajat norsunluutorneista johtamisesta – menestyvissä organisaatioissa päätöksenteko tapahtuu ketterästi ja mahdollisimman lähellä asiakasta.

Johtajan paikka on ihmisten keskellä, yksilöiden ja tiimien kehityksen ja menestyksen mahdollistajana.

Meillä Suomessa löytyy paljon huikeita johtajalupauksia, jotka modernilla, persoonallisella ja ihmisläheisellä tavalla luotsaavat työpaikkoja, joissa ihmiset voivat kukoistaa, ja synnyttää näin liiketoiminnallisia menestystarinoita. On upeaa, että Vuoden nuori johtaja -kilpailun kautta voimme tuoda näitä esimerkkejä esille, laajentaa ja nykyaikaistaa käsitystä johtajuudesta sekä kannustaa nuoria johtajuudesta kiinnostuneita hyppäämään rohkeasti ja ennakkoluulottomasti tarjoutuviin mahdollisuuksiin.

 

Tiina Alahuhta-Kasko

toimitusjohtaja, Marimekko Oyj

Vuoden Nuori Kilpailu 2018 – Suojelija